Søgne bygdemuseum

Museet ligger rett overfor Søgne hovedkirke på Lunde og består av tre tilflyttede bygninger, våningshus, stabbur og kvern, som med omlag 700 gjenstander forteller om det gamle bondesamfunnet i Søgne.

Søgne Historielag har tradisjonelt arrangementer knyttet til Søgne Bygdemuseum, f.eks. alltid et olsok-arrangemnet 29.juli.
Men i sommer er museet stengt i påvente av flytting til Søgne gamle prestegård.

Ved Søgne Gamle Prestegård er det også museumsutstillinger.
Spesielt 3. etasje i Låven med en samling gamle landbruksredskaper og landbruksmaskiner er verdt et besøk.