Skjærgården og skjærgårdsturer

Skjærgården i Søgne er enestående. Langs den 17 km lange kystlinjen er det 1229 holmer og skjær, alt fra nakne, forblåste, saltskurte holmer og skjær ytterst i havgapet, til øyer med gamle gårdsbruk, store jorder og rik vegetasjon.
Heldigvis er de fleste av øyene fortsatt ubebygde. Skjærgårdsparken omfatter et areal på ca 4000 dekar fordelt på 44 områder. Det er mange steder å gå i land, men respektér fredede områder, la sjøfuglene få fred, spesielt i hekkeperioden, og husk båndtvang.

Det er offentlig tilrettelagte brygger på Vassøyane, Uvår, Torøya, Kuholmen, Borøya, Hellersøya (Songvår), Hundsøya, Kjeøyan, Langøya, Ny-Hellesund (på Monsøya, på Kapelløya og to på Helgøya), Nordre Hellersøy, Tjamsøya og Langøya.

Offentlige landfaste brygger finnes på:
Lastad, Trysnes, Vaglen, Høllen, Kosviga (Sandviga), Søviga, Paradisbukta og i Helleviga.

Dersom du ikke har egen båt, så ta en tur med http://hollenbatruter.no/index.php/rutetider">Høllen Båtruter.
Den går flere ganger daglig rundturer fra Høllen til Borøya, Skarpøya og Ny-Hellesund, der båten også anløper Monsøya, Kystfortet, Olavssundet og Helgøya.
Ønsker du å gå i land på et spesielt sted, så avtal med båtfører om å bli plukket opp på en senere rundtur.
MF Høllen har bordplasser innendørs og egner seg godt for turer og selskaper, også med servering. Båtene kan leies av enkeltpersoner og grupper. For Hanibal se: Hannibal
For Høllen Båtruter ring 990 06 995 eller 473 16 360.