Søgne kommune - administrasjonSøgne kommune
Adresse: Postboks 1051, 4682  Søgne

Telefon 38 05 55 55   Telefaks 38 05 55 16


Hjemmeside: www.sogne.kommune.noE-post: postmottak@sogne.kommune.noServicetorg og turistinformasjon:
mandag - fredag kl. 08.00 – 15.30
Servicetorget hjelper og veileder om alle kommunale og statlige tjenester.
Likningskontor/folkeregister er også i Servicetorget.

Vakttelefoner:
Hjemmesykepleie (etter kl. 15.30) tlf. 38 05 55 55
Ingeniørvesen (etter kl. 15.30) tlf. 38 05 55 55
Legevakt (kl. 15.00-08.00 og i helgene) tlf. 38 05 39 70

Boligtelefon og privatadresse:
Ordfører Astrid Margrethe Hilde
Telefon 907 51 461
Stokkelandsstien 19, 4640 Søgne

Rådmann Kim Høyer Holum
Telefon 38 79 39 11 - 902 25 332 - 911 85 761
Løvika 14, 4623 Kristiansand

Kommunalsjef teknisk sektor er Torkjell Tofte
Telefon 38 01 62 38 - 482 90 451
Eikestølveien 201, 4640 Søgne

Kommunalsjef - helse og omsorg Gustav Skretting
Telefon 38 16 71 32 - 907 53 503 - 481 05 504
Skillsmyrkollen 5, 4640 Søgne