Søgne Kommune

[Teknisk etat informerer]

Husholdningene sorterer avfallet slik:

Brun dunk er for organisk avfall som matrester, planterester o.l. (Hjemmekompostering kan avtales)
Grønn dunk er for papp og papir.
Grå dunk er for annet avfall, men ikke glass, batterier, maling o.l.
Glass- og metallemballasje legges i igloene som er plassert på Lunde (ved Coop Prix), på Tangvall (ved ICA Stormarked), på Høllebrygga, på Langenes (ved KIWI), på Trysnes (ved Trysnes Marina) og ved gjenvinningsstasjon i Høllen Vest.

Gjenvinningsstasjonen i Høllen Vest

Spesialavfall, maling, olje, metaller og hvite- og brunevarer leveres her.
Her kan husholdningene også levere papir, papp, glass, trevirke og annet avfall og gjenstander til ombruk gratis.
Åpningstid: tirsdag og torsdag kl. 15.00 -19.00. Tlf. 38 17 70 60.

Hytter, besøkende og turister:

Det er utplassert beholdere for vanlig husholdningsavfall mange steder i kommunen fra påske til og med skolens høstferie.

Forurensning:

Dersom du oppdager utslipp av olje eller kjemikalier så ring 110.

Tømming av do, septiktank og slamavskiller:

Fra hus og hytter: Vennesla Slamservice, telefon 957 01 248.
Fra hytter i skjærgården som ikke kan nås med bil: Sjøstransport 906 70 071

Vann og hagevanning:

Dimensjonene på vannledningene tillater ikke fri hagevanning.
Det er vanningsrestriksjoner hele året:
Vanning er normalt tillatt kl. 20 - 24
- for eiendommer med veinummer
som er partall på datoer som er partall
- for eiendommer med veinummer
som er oddetall på datoer som er oddetall